Selecteer een pagina

BEGELEIDING BIJ SCHOOL OF OP HET WERK

COACHING AT SCHOOL OR AT WORK

LOOPBAAN BEGELEIDING

Deze pagina moet nog geschreven worden.

Meer >>

OVER NOLOC

Noloc is de beroepsvereniging van loopbaanprofessionals en jobcoaches en verbindt vakgenoten in hun professionele ontwikkeling. Zij werkt daar

bij nauw samen met onder andere de Ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Onderwijs, Cultuur en Weten-schap. Noloc-erkende loopbaan-professionals en jobcoaches voeren een kwaliteitskeurmerk, zijn opgenomen in een beroepsregister, en dragen daarmee bij aan een hoogstaand niveau van loopbaandienstverlening. 

STUDIECOACHING

Wilt u dat uw kind beter leert leren? Ervaart uw kind problemen met de inhoud van bepaalde vakken? Heeft uw kind  moeite met het plannen, structureren en uitwerken van het huiswerk? Is uw kind snel afgeleid of heeft uw kind moeite met concentreren? Is de motivatie en discipline op een laag niveau?

Meer >>

STAGEBEGELEIDING

De verwachtingen en het doel van het stagelopen worden besproken evenals de wensen. Vervolgens bekijken we samen de haalbaarheid hiervan door de sterke en zwakke kanten inzichtelijk te krijgen.

Meer >>

 

SOLLICITATIETRAININGEN

We use present examples and assignments which you will receive during the exam. Students who want to enrol in higher education are able to with a State exam level II diploma. You can interact with a degree of fluency and spontaneity that makes regular interaction with native speakers quite possible.

More >> 

REMEDIAL TEACHING

Deskundige begeleiding bij het oplossen van problemen met lezen, schrijven en rekenen. Ook bied hulp bij het leren en studeren en op sociaal emotioneel gebied.

Meer >>

EnGELS

Op de werkvloer is het belangrijk dat instructies goed begrepen worden.
Korte gesprekken in de Engelse taal bevorderen tevens een goede werksfeer. Bedoeld voor mensen die nooit of nauwelijks Engels hebben gehad of voor werknemers in internationale bedrijven waar Engels de voertaal is.

More >>