Selecteer een pagina

Tijdelijke werkzaamheden

Tijdelijke werkzaamheden als intern begeleider/zorgcoördinator/remedial teacher/schoolleider po & vo & mbo

Taken Intern Begeleider/ Zorgcoördinator

De functie van een intern begeleider in een basisschool of zorgcoördinator op een (v)mbo wordt steeds belangrijker.

De IB/ZC functioneert als een spin in het web, een spilfiguur: coach, coördinator met visie en daadkracht en met vooral veel (mensen)kennis en ervaring.

Mijn werkzaamheden richten zich op:

Het leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling van het onderwijsbeleid en beleid voor ondersteuning aan leerlingen met een extra onderwijsbehoefte.
Coördinatie en ondersteuning van onderwijskundig beleid op het gebied van leerlingenzorg
Coachen van leraren op het pedagogisch en didactisch handelen
Professionalisering van het team op het gebied van effectieve klassenmanagement
Het ondersteunen / coachen van leraren en/of de zittende IB/ZC-er
Bijdrage leveren aan ouderparticipatie

Ik werk resultaatgericht en oplossingsgericht en probeer steeds verbinding te maken met diverse betrokkenen binnen de onderwijsinstelling. Daarbij ben ik een voorstander van opbrengstgericht onderwijs.

Taken Remedial teacher

Als bevoegd Master of special educational needs; remedial teacher ben ik gespecialiseerd in de specifieke ondersteuningsbehoeften van kinderen (en volwassenen) met leerproblemen of leerstoornissen en/of gedragsproblemen of gedragsstoornissen.

De specialistische ondersteuning is afgestemd op de specifieke ondersteuningsbehoeften van de individuele leerling en is primair gericht op het leerproces, veelal taal of rekenen. Op veel scholen wordt remedial teaching aangeboden.

Ik ondersteun als  remedial teacher onderwijsinstellingen  op het gebied van zorgarrangementen voor uw leerlingen/studenten. De hulp wordt afgestemd op de betrokken leraren. Dit zorgt voor professionalisering van leraren en uiteindelijk voor minder schooluitval.

Remedial teaching samengevat:

 • individuele of groepsbegeleiding
 • handelingsgericht werken: signalering, diagnostisering, remediëring, evaluatie
 • doelgericht en intensief werken
 • hulp op maat naar aanleiding van een hulpvraag
 • aanleren van vaardigheden om met leerprobleem /-stoornis te kunnen omgaan
 • ervoor zorgen dat de leerling op de school kan blijven
 • een plan maken dat in de groep gebruikt wordt door vakdocenten
 • informatie verstrekken aan de leerling en zijn omgeving (school en ouders)

Taken Schoolleider PO & VO

In 2015 ben ik register directeur voor het primair, het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs.

Ik ben getraind in onderstaande modules en kan hierin van betekenis zijn voor uw onderwijsinstelling:

 • De school als organisatie en onderneming
 • Wet en regelgeving
 • Onderwijskundige en pedagogische innovaties
 • Kwaliteitszorg en inspectiebeoordeling
 • Financieel management
 • Leiding geven aan veranderprocessen in het onderwijs
 • Transformationeel of onderwijskundig leiderschap
 • Schoolcultuur en professionele leergemeenschappen

Ik ben een innovatieve en resultaatgerichte schoolleider. Ik weet randvoorwaarden te creëren en te borgen voor een leerklimaat waarbinnen kinderen en leerlingen, ouders en team zich gezamenlijk inzetten voor gedegen onderwijs.

Ik ben bevlogen om (tijdelijk) coachend leiding te geven aan een team.

srpo_logoRDO_vignet_kleur