Selecteer een pagina

Practitioner Passend Onderwijzen

Passend onderwijs in de klas door nog beter te worden in wat je al deed!

Leraren formuleren hulpvragen en krijgen vervolgens handvatten aangeboden voor het omgaan met verschillen in de klas, handelingsgericht werken, gesprekken met leerlingen, het signaleren van onderwijsbehoeften en het kijken naar het gedrag van leerlingen. We trainen gesprektechnieken in het omgaan met diverse ouders.

We werken oplossingsgericht.

Hoe kan de leraar in inspelen op de onderwijsbehoeften van leerlingen?

Er wordt aandacht besteed aan het signaleren, diagnosticeren en passende begeleiding in de klas. Cases worden besproken en de volgende onderwerpen uit de psychopathologie komen aan de orde:

  • ADHD en ADD
  • ASS,
  • (Faal)angst
  • Gedragsstoornissen

Gezamenlijk maakt het team een start met het aanleggen van een (digitale) orthotheek voor leerlingen met een ondersteuningsbehoefte.

De didactische vaardigheden worden versterkt.

Er is aandacht voor interactie met leerlingen, didactiek (directe instructiemodellen) coöperatieve werkvormen, klassenmanagement, pedagogisch handelen en het lesmodel.