Selecteer een pagina

Onderwijsbegeleiding en -ondersteuning voor professionals

Ik heb een passie voor onderwijs.

Het inspireert mij om onderwijs naar een hoger plan te brengen.

Ik lever graag een bijdrage  aan het verhogen van  kwaliteit  in het onderwijs.

Dit kan door het begeleiden en ondersteunen van (een team van)  leraren en het adviseren van een managementteam bij vraagstukken op het gebied van verschillende vakgebieden in het onderwijs.

Als onderwijswijskundig adviseur lever ik een bijdrage  binnen de domeinen begeleiden, gedrag en leren als onderzoeker, ontwerper en als adviseur.

Ik ben actief als onderwijskundig adviseur tijdens het analyseren, adviseren en bespreken van adviezen met belangstellenden tijdens intakegesprekken. Ik lever een bijdrage aan het implementeren van nieuwe methodes en aan het ontwikkelen, evalueren en toetsen van de bruikbaarheid van leermaterialen en/of testen.

Als ontwikkelaar ontwerp ik toetsen, trainingen  en als trainer verzorg ik  Master trainingen  op het gebied van handelingsgericht werken en handelingsgerichte diagnostiek voor intern begeleiders en zorgcoördinatoren.  Ik heb een praktijkgerichte post-HBO NT2-module ontwikkeld en verzorgd voor een schoolbestuur ten behoeve van  leraren van 18 basisscholen hoe om te gaan met meertalige en NT2 (Nederlands als tweede taal) leerlingen in een klassensituatie. De leraren zijn voorzien van praktische tools die direct toepasbaar zijn in de lessituatie.

Ik verricht klassenconsultaties op verzoek van leraren binnen het MBO en verzorg diverse trainingen op het gebied van passend handelen bij probleemgedrag van leerlingen of voor leerlingen met een ondersteuningsbehoefte omdat ze dyslectisch zijn of dyscalculie hebben.  Ik ben een voorstander van co-teaching en van beeldbegeleiding (SVIB)  en ik ga oplossingsgericht te werk.

Ik ben op de hoogte van het overheidsbeleid, nieuwe methoden en leermateriaal en van de actuele ontwikkelingen binnen het onderwijs.  Ik lever graag een bijdrage aan kennisdeling, innovatie en kennisontwikkeling.