Selecteer een pagina

Begrijpend lezen (leesstrategieën) po & vo

Lukt het nog niet om een tekst goed te verklaren? Kost het veel energie om te studeren voor geschiedenis of aardrijkskunde? Of om een studieboek te doorgronden?

Blijven de CITO-resultaten op het gebied van begrijpend lezen achter?

Basten Trainingen biedt trainingen begrijpend lezen aan.

Allereerst moet het technisch lezen voldoende beheerst worden. De leerling dient te beschikken over voldoende woordenschat en ‘kennis van de wereld’. Vervolgens is het kunnen monitoren en sturen van het eigen leesproces belangrijk om goed te kunnen begrijpend lezen.

Ik gebruik hiervoor een evidence-based begrijpend lezen methode. Die leerlingen lezen een tekst over een actueel onderwerp. De kennis van de wereld wordt hiermee uitgebreid. Ik activeer de voorkennis over het onderwerp door gezamenlijk een kort filmpje te bekijken over het onderwerp en hierover stel ik vervolgens vragen.

Aan de teksten zijn leesbegrip- en woordenschatoefeningen gekoppeld. Dit alles met als doel de leerlingen strategisch te laten lezen.

leesstrategiën

Leesstrategieën

We doorgronden een actuele leestekst, die aansluit bij jouw leerbehoefte met behulp van vijf evidence based (wetenschappelijk bewezen) leesstrategieën:

  • voorspellen
  • ophelderen van onduidelijkheden
  • samenvatten
  • vragen stellen
  • relaties/verwijswoorden

Deze strategieën voor begrijpend lezen vormen ook de basis van een stappenplan. De zesde strategie, visualiseren trainen we ook.