Selecteer een pagina

Screening dyscalculie & dyslexie

Zareki-R-NLDyscalculie screening

Ervaart uw kind rekenproblemen?
Dan is het belangrijk om te onderzoeken of er sprake is van dyscalculie of van ernstige reken- en/of wiskundeproblemen.

De snelle test wordt ingezet om de grootte te bepalen van het risico dat een kind dyscalculie heeft.

Doel

Het screenen van leerlingen op dyscalculie en het bieden van handvatten voor vervolgonderzoek of behandeling. Hiaten op diverse onderdelen worden inzichtelijk.

Doelgroep

Leerlingen met rekenproblemen uit groep 5 basisschool t/m klas 2 van het voortgezet onderwijs

Duur afname

1 uur

Ongeveer 10% van de leerlingen in het basisonderwijs ondervindt problemen bij het leren rekenen. Bij een aantal van deze leerlingen is er sprake van hardnekkige rekenproblemen/dyscalculie.

Dyscalculie is een onzichtbare handicap, die helaas vaak te laat onderkend wordt. Dat kan gevolgen hebben voor de didactische en sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen met dyscalculie.

De test leidt niet tot een dyscalculieverklaring, maar geeft aan hoe groot de kans is dat uw kind dyscalculie heeft. De resultaten van de screening kunnen op school ingezet worden voor het opstellen van een handelingsplan. Om de diagnose dyscalculie te kunnen stellen kan hierna bij de risicoleerlingen een uitgebreid diagnostisch vervolgonderzoek plaatsvinden. Dit onderzoek vindt plaats bij een psycholoog of orthopedagoog.

DST-NLDyslexie screening

Heeft uw kind moeite met lezen en spellen? Worden er vaak woorden omgedraaid?
Dan is het belangrijk om te onderzoeken of er sprake is van dyslexie.
De snelle test wordt ingezet om de grootte te bepalen van het risico dat een kind dyslectisch is.

Doel

Het screenen van leerlingen op dyslexie en het bieden van handvatten voor vervolgonderzoek of behandeling.

Doelgroep

Kinderen en jongeren van 6;6 tot 16;6 jaar uit het basis- en voortgezet onderwijs.

Duur afname

1 uur

Dyslexie is een stoornis die gekenmerkt wordt door een hardnekkig probleem met het aanleren en het goed en vlot toepassen van het lezen en/of spellen op woordniveau. Leesvaardigheid staat centraal bij alle schoolvakken.

Dyslexie is een onzichtbare handicap, die helaas vaak te laat onderkend wordt. Dat kan gevolgen hebben voor de didactische en sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen met dyslexie.

De test leidt niet tot een dyslexieverklaring, maar geeft aan hoe groot de kans is dat uw kind dyslectisch is. De resultaten van de screening kunnen op school ingezet worden voor het opstellen van een handelingsplan. Laat de screeningstest zien dat de kans op dyslexie groot is, dan kan uw kind onderzocht worden door een psycholoog of orthopedagoog.