Selecteer een pagina

Scriptiebegeleiding/Profielwerkstukbegeleiding

Class listening in a lecture hallDoelgroep: vo, mbo en hbo

In deze korte workshop begeleid ik je bij het opstellen van jouw onderzoek.

We verkennen samen de diverse onderwerpen. Hoofd- en deelvragen formuleren we. De aandachtspunten van een goede lay-out bespreken we en we maken een begin met jouw onderzoek.

We onderzoeken naar evidence-based bronnen die je kunt gebruiken in jouw onderzoek. Je leert jouw bronnen volgens de APA-normering (digitaal) te vermelden voor de literatuurlijst. We werken aan de manier hoe je dient te rapporteren. Schrijfvaardigheid is hiervan een belangrijk onderdeel.

Je leert een management summary (samenvatting) gestructureerd op te stellen. Jouw onderzoek is uiteindelijk lezersgericht opgesteld en je leert rapporteren/schrijven volgens de piramidemethode.

De trainer heeft jarenlange ervaring met het begeleiden van hbo studenten met hun scriptie.

Basten Trainingen redigeert scripties en werkstukken op verzoek.

www.taalwinkel.nl
www.woordenlijst.org
scholar.google.nl