Selecteer een pagina

Mijn werkwijze Remedial Teaching

Ik werk oplossingsgericht en ga uit van mogelijkheden. Ik leg de verbinding tussen leerling, ouders en school.

Ik bied veel persoonlijke aandacht door me in de leerwens te verdiepen. Gezamenlijk werken we in een plezierige leeromgeving. Ik ben een voorstander van opbrengstgericht onderwijs. Ik stem inhoud, onderwijsdoelen en didactiek af op verschillende leerstijlen en reflecteer op het effect van de ondersteuning. Ik hanteer daarbij afwisselende werkvormen.

Ik voorzie je van direct toepasbare handvatten zodat je weer vooruit kunt in het onderwijs!

Remedial Teaching
Intake en analyse
U kunt vrijblijvend contact met me opnemen. Tijdens het intakegesprek bespreken we de didactische gegevens en worden het startniveau en de onderwijsbehoeften vastgesteld.

Ik stel een plan van aanpak op. We bespreken naar welke doelen gewerkt wordt en de inhoud van de begeleiding wordt besproken. Eventueel worden er toetsen afgenomen om de voortgang te kunnen bepalen. Als u dit wenst wordt contact met school opgenomen.

Handelingsplan
In het handelingsplan staan de doelen omschreven waaraan gewerkt wordt en de wijze waarop dit gebeurt. Uiteraard wordt er tussentijds en na afloop geëvalueerd.

Begeleiding
De training duurt 1 uur en is opgebouwd uit 45 minuten remedial teaching met uw kind en 15 minuten voorbereiding. Ik registreer waaraan gewerkt is en ik heb wekelijks contact met u over de voortgang.

Evaluatie van de begeleiding
Dit gebeurt tussentijds en na afloop van het traject. Zo nodig wordt de training bijgesteld.