Search
Close this search box.

Examentraining Nederlands

Doelgroep: 1F tot en met 4F vo & mbo

Nog een paar maanden en dan eindexamen. Hoe haal ik de leerachterstand in?

Basten Trainingen traint leerlingen in het voortgezet (beroeps)onderwijs en mbo studenten voor het examen Nederlands.

Er wordt toegewerkt naar de vereiste niveaus 1F, 2F, 3F of 4F (Commissie Meijerink) en het ERK (Europees Referentiekader)

Het examenprogramma Nederlands in het mbo kent vier taaldomeinen:

 • Mondelinge taalvaardigheid:
  Gesprekken voeren, Luisteren, Spreken
 • Leesvaardigheid:
  Begrijpend lezen, Soorten teksten, Technisch lezen, Woordenschat
 • Schrijfvaardigheid:
  Technisch schrijven, Functioneel schrijven
 • Taalverzorging
  Spelling, Interpunctie, Woordsoorten, Grammatica

We kijken samen waar de hiaten liggen en vervolgens wordt er een plan van aanpak opgesteld.