Search
Close this search box.

(Spoed)Taaltrainingen NT2/Nederlands/Engels

Individuele (Spoed)Taaltrainingen NT2/Nederlands/Engels

Expats / Gezinsmigranten / B1 – route / Z-  route

 • Groepstraining
 • Avondtaaltraining
 • Voor zowel kinderen en jongeren als volwassenen

Voor cursisten die de taal voor school, studie, inburgering of werk snel willen leren.

Wij stomen u klaar zodat u zich snel kunt redden in de Nederlandse of Engelse taal.

Indien gewenst ligt de focus op het behalen van het Staatsexamen I of II.

Inhoud: (eventueel intensief)

 • Intake om startniveau te bepalen
 • Aanleren dagelijks taalgebruik voor sociale contacten en werk
 • Nadruk ligt op spreek- en luistervaardigheid
 • Kennismaken met Nederlandse taal en gewoontes
 • Aanleren vocabulaire, zowel algemeen als op gewenst vakgebied.
 • Bijvoorbeeld voor opleiding en werk. Vaktaal!
 • Training wordt aangepast aan uw situatie
 • Toetsing om eindniveau in kaart te brengen via CEF (Europees raamwerk)
 • Minimale groepsgrootte 3 personen
 • Maximale groepsgrootte 12 personen

Doel training:

 • Meer zelfvertrouwen door betere communicatieve vaardigheden
 • Zelfredzaamheid in dagelijks taalgebruik
 • Uitgebreide woordenschat
 • Europees Raamwerk CEF aanduiding niveau van onderdelen
  spreken, lezen, luisteren, schrijven
 • Verhoging van tenminste 1 niveau op 2 onderdelenNT2
slider-home

Plan van aanpak

Uw scholingsvraag is het vertrekpunt van de taaltraining. Op basis van uw hulpvraag ontvangt u een aanbod voor een passend traject. Uw wensen en ambities worden hierin zorgvuldig opgenomen. Om een goede analyse te kunnen maken, loop ik regelmatig een aantal uren mee in het bedrijf.  Op deze manier krijg ik inzicht in uw bedrijf en kan ik de training op maat afstemmen aan de diverse medewerkers.

Gezamenlijk worden de beoogde leerresultaten besproken evenals de tijdsplanning, capaciteiten en inzet van mensen. Ik ondersteun en coach uw medewerkers op de diverse taalonderdelen.

Tussentijds en na afloop van het opleidingstraject evalueren we de taaltraining. Indien nodig wordt er bijgesteld.