Search
Close this search box.

Arbeidsmarktgerichte taaltraining

Heeft u medewerkers in (tijdelijke) dienst die de Nederlandse taal nog niet goed beheersen? Vindt u de veiligheid op de werkvloer belangrijk? Wilt u dat werkinstructies eerder opgepikt worden?

Het doel van de arbeidsmarktgerichte taaltraining is dat medewerkers beter functioneren op de werkvloer.

Na afloop van de functionele taaltraining is de medewerker beter en breder inzetbaar binnen het bedrijf. De taal wordt op een praktische manier geoefend en getoetst aan de hand van situaties op de werkvloer.

Tijdens de trainingen wordt veel aandacht besteed aan het communiceren op de werkvloer.

Indien gewenst wordt gewerkt naar het landelijke erkend diploma Staatsexamen NT2 niveau I. Met dit diploma weet de werkgever dat het taalniveau voldoende is om werk op een midden- of hoger niveau te doen.

Basten Trainingen staat vermeld in de landelijke brochure cursussen en examentrainingen Staatsexamens NT2 en op de website www.staatsexamensnt2.nl. Op de website zijn ook examenvoorbeelden te vinden.

De kosten voor een training en het examen worden vaak betaald uit het persoonlijk scholingsbudget van de medewerker of, in verschillende branches uit het Opleidings- & Ontwikkelingsfonds (O&O), het scholingsfonds of het sectorfonds.

Plan van aanpak

Uw scholingsvraag is het vertrekpunt van de taaltraining. Op basis van uw hulpvraag ontvangt u een aanbod voor een passend traject. Uw wensen en ambities worden hierin zorgvuldig opgenomen. Om een goede analyse te kunnen maken, loop ik regelmatig een aantal uren mee in het bedrijf.  Op deze manier krijg ik inzicht in uw bedrijf en kan ik de training op maat afstemmen aan de diverse medewerkers.

Gezamenlijk worden de beoogde leerresultaten besproken evenals de tijdsplanning, capaciteiten en inzet van mensen. Ik ondersteun en coach uw medewerkers op de diverse taalonderdelen.

Tussentijds en na afloop van het opleidingstraject evalueren we de taaltraining. Indien nodig wordt er bijgesteld.

De arbeidsmarktgerichte taaltrainingen op maat biedt Basten Trainingen aan voor onderstaande sectoren: