Selecteer een pagina

ONA ORIËNTATIE NEDERLANDSE ARBEIDSMARKT.

ONA Oriëntatie Nederlandse Arbeidsmarkt.

Dutch labour market orientation.

 

Wilt u slagen voor het inburgeringsexamen? (A1+ taalniveau is vereist )

Do do you want to pass the civic integration exam? (Dutch A1+ level is required)

Er zijn twee mogelijkheden:
There are 2 options:

OPTIE 1/ OPTION 1

ONA-training niet werkenden
ONA-training for the non-employed 
64 hours € 650,-

8 weken – 3 uur per week groepstraining 
Geen mondeling examen 
8 weeks – 3 hours per week group course
No oral interview required

Portfolio / resultaatkaarten invullen 
Learning how to make the portfolio / result cards

Informatie Nederlandse arbeidsmarkt en beroepsonderwijs
Information about the Dutch labour market and Dutch schoolsystem

Sollicitatietraining
Hoe vind ik een baan in Nederland ?
Application training
Showing how to find a job in Holland

Sollicitatiebrief, cv, vacatures, sollicitatieformulieren, social media.
Letter of application, cv, vacancies, application forms, social media

OPTIE 2 / OPTION 2

ONA werkenden
ONA for the employed 
3 hours € 175,-

Individueel
Mondeling examen
Individual
Oral interview DUO 

Controle portfolio / ingevulde resultaatkaarten 
Portfolio check / result cards

Feedback en eindcontrole portfolio DUO
Feedback and final check and upload portfolio 

Voorbereiding interview voor het ONA-examen
Preparation for the oral interview at the ONA exam 

Begeleiding op stage/leerwerkplek 
Support/Guidance internship 

 

Check training data in agenda >

Register now!

Fill out this form to register for this course now.

    Gender *