Search
Close this search box.
Founder

Monique Basten

English (Voor Nederlands scroll naar beneden)

As an involved and passionate educational professional I believe it is my mission to help different working sectors and school to achieve higher educational goals.

 Basten Trainingen was founded in 2001.

Students and employers can approach me for language training, remedial teaching or educational counselling.

 Basten Trainingen offers:

 • Integration lesson (for citizenship)
 • State exam training I & II
 • ONA (Orientation Dutch job market) & KNM (Knowledge Dutch society)
 • Dutch skills for use on the work floor
 • Medical Dutch (for dentists, doctors, psychologists and therapists) 
 • Dutch for international students, expats and spouses

 Basten trainingen offers lessons in small groups with lots of one on one attention.

Quality check via www.ikwilinburgeren.nl

https://www.ikwilinburgeren.nl/nederlands/zoeken?term=eindhoven

Other jobs/ skills I do.

 • Dutch/English language trainer (as well as intake and language assessor) and Dutch as a second language (NT2). I do this for a number of educational institutions, companies and private individuals. At this moment I am working as language trainer at the Technical University in Eindhoven, Fontys College, FLOT, and the Teacher training Dutch/ NT2 academy,

I am responsible for the language training of the students and employees of various faculties. They consist mainly out of Master Students, PhD and PDEng trainees. I also help refugees with a higher level of education prepare for the Dutch HBO college system.

 • Care counsellor for Summa College Eindhoven (ROC) MBO school cluster for business and fashion. Previously (2001-2011) I taught Dutch, English and Maths. I was a career guidance counsellor and a work experience counsellor. This all from level 1 to 4 at the Summa College in Eindhoven.
 • Remedial teacher. I have a home based small practice for students in need of help. I offer the following help:
 1. Assistance for children learning or behaviour difficulties.
 2. Help with study issues, work planning, organisation, mind mapping, speedreading and memorisation techniques.
 3. Students can be screened for dyslexia and dyscalculis.
 4. I offer guidance and help to students with disability while attending MBO or HBO study courses. I also assist the parents and guardians in the best ways to help their child during their educational course. Mainly concentrated on Dutch, English, Maths and social skills.
 • Teacher trainer for teachers in primary, secondary and higher education. I enable teachers to become care coordinators, internal care givers or language expert. (this is all post HBO) I developed the modules: Dutch as second language, action-oriented work and action-oriented diagnostics specifically for these courses.

I coach and assist educational teams, educational professionals with specific requests and I advise management teams concerning educational backup and support for their team.

I have a son (born 2005) and I live with my family in Eindhoven.

 My work method

I will help you with all your questions about working & studying in the Netherlands.

I work solution-oriented. This means my starting point is to look for possibilities. I help connect the students, parents/ guardians, teachers and school.

I offer personal attention to understand the learning wishes/ goals of the student. Together we work towards the wishes/ goals in a comfortable learning environment. I am in favor of success related education. I cater the content, educational goals and didactics to comply with the type of student. I also frequently reflect during the process. It is easier to adjust aspects that can be changed for the better then. I vary in work forms and materials dependent on the person and the situation.

It is my goal to give the student a skillset that he or she can use so make their educational growth in primary or secondary school easier.

I am UpToDate on government policy, new educational methods, learning materials and actualities in my own educational fields.

 At Basten Trainingen you can follow citizenship courses and get work experience through Stichting Ik Wil. They accommodate work experience in the technical, creative, empowerment, garden and entrepreneur fields.

You can also help your citizenship course along by participating in some of the activities made available by Stichting Ik Wil. You have the possibility to participate in extra verbal and vocabulary activities in various themes. These are facilitated by Dutch volunteers.

Basten Trainingen stands for professionalism, dedication, responsibility and togetherness.

 

Nederlands

Als betrokken & bevlogen onderwijsmens zie ik het als mijn missie een bijdrage te leveren om in diverse sectoren  het onderwijs naar een hoger plan te brengen.

In 2001 is Basten Trainingen opgericht. Studenten en werkgevers kunnen bij mij terecht voor Taaltrainingen, Remedial Teaching of Onderwijsbegeleiding.

Basten Trainingen biedt:

-Inburgeringslessen

-Staatsexamentrainingen I & II

-ONA (Orientatie Nederlandse Arbeidsmarkt) & KNM (Kennis Nederlandse Maatschappij)

-Nederlands op de werkvloer

-Medical Dutch (Voor (tand)artsen, psychologen en therapeuten)

-Dutch for international students, expats and spouses

Basten Trainingen geeft les in kleine groepen en biedt veel persoonlijke aandacht.

Daarnaast verricht ik werkzaamheden als:

Taaltrainer (en intaker en (taal)assessor) Nederlands, Engels en Nederlands als tweede taal (NT2) voor diverse onderwijsinstellingen, bedrijven en aan particulieren. Momenteel ben ik als taaltrainer verbonden aan de Technische Universiteit van Eindhoven en aan Fontyts Hogescholen, FLOT, Lerarenopleiding Nederlans/ NT2 Academie. Ik verzorg taaltrainingen voor studenten en medewerkers van diverse faculteiten. (Master studenten en PhD en PDEng trainees) en voor hoogopgeleide vluchtelingen die instromen in het hbo.

Zorgcoördinator van het Summa College Eindhoven (ROC) voor het mbo scholencluster business en fashion. Voorheen (2001-2011) was ik met veel plezier docent Nederlands, Engels, Rekenen, loopbaan- en stagebegeleider van niveau 1 tot en met niveau 4 op het Summa College Eindhoven.

Remedial teacher. Ik heb een praktijk aan huis voor leerlingen en studenten die ik vooruit help op het gebied van leer- en/of gedragsproblemen en op het gebied van studievaardigheden zoals plannen, organiseren, mindmappen, snellezen en geheugentechnieken. Leerlingen kunnen bij mij gescreend worden op dyslexie en dyscalculie. Ik bied ondersteuning aan  mbo en hbo studenten op het gebied van studievaardigheden en hoe te studeren met een functiebeperking. Ik begeleid hierbij ook hoe ouders hun kind(eren) het beste kunnen ondersteunen op het gebied van studievaardigheden, Nederlands, Engels, rekenen en sociale vaardigheden.

Opleidingsdocent/Teacher Trainer  voor leraren uit het po,vo en het mbo. Ik train leraren die de post-hbo opleiding volgen tot zorgcoördinator of intern begeleider en leraren van diverse basisscholen die de post-hbo opleiding volgen tot taalexpert . De modules Nederlands als tweede taal en handelingsgericht werken en handelingsgericht diagnosticeren heb ik voor deze opleidingen ontwikkeld.

Ik begeleid en ondersteun onderwijsteams en onderwijsprofessionals met uiteenlopende hulpvragen en ik adviseer managementteams op het gebied van onderwijsondersteuning.

Ik ben moeder van een zoon (sinds 2005) en met mijn gezin woon ik in Eindhoven.

MIJN WERKWIJZE

Ik werk oplossingsgericht en ga uit van mogelijkheden. Ik leg de verbinding tussen leerling, ouders, leraren en de school.

Ik bied veel persoonlijke aandacht door me in de leerwens te verdiepen. Gezamenlijk werken we in een plezierige leeromgeving. Ik ben een voorstander van opbrengstgericht onderwijs. Ik stem inhoud, onderwijsdoelen en didactiek af op verschillende leerstijlen en reflecteer op het effect van de ondersteuning. Ik hanteer daarbij afwisselende werkvormen.

Ik voorzie je van direct toepasbare handvatten zodat je weer vooruit kunt in het onderwijs of een passend leerwerktraject kunt volgen!

Ik ben op de hoogte van het overheidsbeleid, nieuwe methodieken, leermaterialen & actuele ontwikkelingen binnen mijn vakgebieden in het onderwijs.

 

BEHAALDE  DIPLOMA’S / CERTIFICATEN

 

 • Master Special Educational Needs
 • Lerarenopleiding Nederlands, Specialisatie NT2
 • Schoolleider primair onderwijs & Schoolleider voortgezet onderwijs
 • Gecertificeerd docent NT2
 • ONA trainer
 • Onderwijskundig teamleider mbo
 • Trainer Taalvrijwilligers Stichting Lezen & Schrijven
 • NLP Master
 • NLP Practitioner
 • Lean Green Belt
 • Zorgcoordinator
 • Mental Health First Aid trainer
 • Ik Leer Anders
 • Schoolvideo Interactie Begeleider
 • Snel Leren = Leuk Leren
 • WoordBeeldTrainier
 • Beeldbegeleider
 • TPR Storytelling
 • Trainer Mindmappen, Snellezen en geheugentraining
 • (Taal)assessor
 • Intaker
 • Rekendocent MBO
 • Trainer Dyslexie ICT hulpmiddelen
 • Loopbaanbegeleider
 • Jungle Memory Coach (Werkgeheugen)

 

Wat anderen zeggen over Monique:

Raakt nooit uitgeleerd/Denkt altijd eerst aan de ander/Wereldburger/Wel fan van AJAX/XXX/#niksmismee/Kan niet zonder navigatiesysteem/Is bang dat ze stilstaat, maar fietst te weinig op haar Gazelle/Ze heeft bijna alle musea in binnen- en buitenland gezien/Liefdevolle moeder van Cem/Heb jij haar ooit zonder rode lipstick gezien?/Denkt graag met jet mee/Kan in bijna alle talen ‘stil’ zeggen/Helpt mensen vooruit/Heeft bijna alle wereldwonderen gezien/Heeft voor iedereen een stroopwafel paraat/Haar muur hangt volg met diploma’s en certificaten/In love met haar lief (die nog nooit Nederlandse les bij haar gevolgd heeft)/Master of Arts/Schooldirector/NT2-specialist

Upcoming Events

Start Date Name Details Location Price Status
21 augustus 2024

ONA 64 uur No Interview -100% guaranteed succesfull – Offline Course Eindhoven 24 hours + 40 hours Internship/Volunteerwork Groep 33

Daumierstraat 5 - Eindhoven 750,00 Unlimited tickets
Daumierstraat 5 - Eindhoven 750,00 Unlimited tickets